Faq

Czy współpracę z naszą firmą można rozpocząć w trakcie roku?

Tak, można, ale w takiej sytuacji (w trakcie roku podatkowego) należy dostarczyć nam dokumenty księgowe podsumowujące dotychczasową działalność gospodarczą. Dotyczy to również dokumentów rejestrowych np. zgłoszenia do VAT-u, aktualizacji danych, itp.

W jaki sposób wygląda przejęcie księgowości przez Biuro Rachunkowe?

W zależności od tego, jaki rodzaj ksiąg prowadzi przedsiębiorca (księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja ryczałtowa) indywidualnie uzgadniana jest operacja przejęcia ksiąg, harmonogram przejęcia i zakres dokumentacji koniecznej do dokonania takiej operacji. Wszystko to ma na celu przejęcie ksiąg bez zakłócenia terminowości rozliczenia się z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Do kiedy należy składać dokumenty firmowe u księgowego?

Dokumenty firmowe za poprzedni miesiąc klient składa do 6-go dnia roboczego danego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwszą partię dokumentów księgowych za dany miesiąc klient może przekazać w terminie do 16 dnia tego miesiąca.

Z kim teraz będę kontaktować się w sprawach księgowych?

Każdy klient ma przydzielonego księgowego, z którym się kontaktuje w sprawach podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do tego może zawsze uzyskać dodatkowe konsultacje specjalistów z zakresu podatków, kodeksu pracy, ZUS.

Czy będę mógł się poradzić w moich sprawach i czy będę za to płacić?

W przypadku doradztwa z zakresu prowadzonej działalności, doradztwo jest wliczone w koszt miesięcznej usługi. Tak więc nasz klient nie ma wyznaczonego limitu czasowego na korzystanie z usług w tym zakresie.

Co w przypadku kontroli z US lub ZUS?

W chwili rozpoczęcia współpracy z naszym biurem, klient udziela nam pełnomocnictwa do reprezentowania go przed US i ZUS. Każde wezwanie skierowane do naszego klienta przez US lub ZUS trafia do naszego biura, gdzie jest analizowane i to my podejmujemy w imieniu klienta stosowne kroki (uczestniczymy w postępowaniu wyjaśniającym lub podatkowym). W przypadku kontroli, to my utrzymujemy kontakt z organem podatkowym lub ZUS i zwykle w naszym biurze dokonywane są czynności procesowe w tym zakresie.

Czy poniosę odpowiedzialność za błąd popełniony przez biuro?

Nasze biuro jest ustawowo objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC od odpowiedzialności za błędy popełnione w trakcie wykonywania czynności doradztwa podatkowego. W ten zakres wchodzi również prowadzenie ksiąg rachunkowych. Niezależnie od tego ustawową odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe ponosi podatnik, nawet wtedy, gdy zaniżenie kwoty podatku jest wynikiem błędu osoby prowadzącej księgi (biuro księgowe). Dobra wiadomość jest taka, że w zasadzie każdy błąd można naprawić (poprzez np. złożenie korekty deklaracji). Nie myli się ten, co nic nie robi a więc przytomny doradca podatkowy jeżeli nawet się pomyli, to potrafi swoje błędy tak naprawić, że jego klient nie poniesie szkody. W ostateczności jeżeli to się nie uda, klient - podatnik ma prawo regresu względem doradcy czyli prawo żądać naprawienia szkód. Wtedy właśnie do akcji wkracza ubezpieczyciel, wypłacając podatnikowi stosowne odszkodowanie z polisy OC doradcy.

Jak wygląda kwestia archiwizacji i przechowywania danych?

Nasze biuro wszystkie dane uzyskane w wyniku przetwarzania dokumentów przechowuje w postaci kopii elektronicznych składowanych na specjalnie w tym celu uruchomionym serwerze. W przypadku awarii systemów komputerowych powodującej utratę danych, wszystkie informacje mogą być przywrócone i ponownie dostępne do przetwarzania.

Gdzie można uzyskać opinię dotyczącą interpretacji klasyfikacyjnej prowadzonej działalności, wyrobów i usług, towarów, obiektów budowlanych oraz środków trwałych?

Na stronie internetowej GUS można uzyskać opinie dotyczące powyższych klasyfikacji. http://www.stat.gov.pl/gus